VISIE & MISSIE
 • Visie
  • Hoppie Zorg is er voor kwetsbare jongeren en jong volwassenen. Wij ondersteunen hen in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van actieve begeleiding en dagbesteding.
 • Missie
  • Bij het ondersteunen van kwetsbare jongeren en volwassenen, respecteren wij de individualiteit. Wij stimuleren de mogelijkheden van ieder mens. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ook kwetsbare jongeren en jong volwassenen hebben dromen, verlangens en doelen in hun leven. Wij motiveren, bekrachtigen en ondersteunen. De interactie tussen cliënt en de medewerkers van Hoppie Zorg vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. De betrokkenheid van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt vormen daarbij een belangrijk aspect van onze dienstverlening. Deze visie maakt dat voor Hoppie Zorg de focus ligt op: waardevol leven en zinvol werk.
 • Kernwaarden
  • Kernwaarden zijn de waarden die het ons mogelijk maken om vorm en inhoud te geven aan onze missie en visie. In ons dagelijks werk en handelswijze staan de volgende kernwaarden centraal:

   Eigenheid

   Wij staan voor eigenheid, het echt en origineel zijn. Wij werken aan zelfbewustzijn en zelfkennis. Wij weten wie wij zijn en wat wij willen. Naast de inzet van opgedane kennis, volgen wij ook onze intuïtie. Soms zijn wij daarbij eigenwijs en onderzoeken wij de ongebaande paden.

   Samen

   Wij leveren een bijdrage aan het gezamenlijk resultaat tussen de eigen kwaliteiten én die van de ander. Samen werken wij aan onze toekomst. Waar mogelijk zoeken wij daarbij de samenwerking met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie.

   Betrouwbaar

   Op ons kun je rekenen. We ondersteunen jou en je netwerk bij de stappen die je zet en laten je niet vallen. Ook niet als het ingewikkeld wordt. Sterker: juist dan blijven we naast je staan.

Telefoon
Contactpersoon
Jordi Höppener