ONZE WERKWIJZE
  • AFSPRAKEN
    • In overleg met ouders/verzorgers en het kind wordt er een activiteitenplanning opgesteld die aansluit bij het leerdoel van het kind. In overleg zullen locaties nader bepaald worden waar alle activiteiten plaats zullen vinden. Hoppie Zorg gaat dus in overleg met ouders/verzorgers en het kind om invulling te geven aan de activiteitenplanning. Wij zijn van mening dat als een kind een activiteit uitvoert die hij of zij leuk vind, dit ten goede komt van de persoonlijke ontwikkeling. Plezier staat hierin centraal. Zo werken wij samen aan een verdere stimulering en ontwikkeling op sociaal- en emotioneel gebied. De activiteit wordt als middel gebruikt om aan het doel van het kind te werken.
  • MANIER VAN WERKEN
    • Het kind wordt aansluitend aan schooltijden (of thuis) opgehaald om vervolgens de activiteit uit te voeren. De insteek is om kinderen spelenderwijs te laten leren. Aan de hand van het zorgplan van het kind wordt er actief aan een zorgdoel gewerkt die aansluit bij de activiteit.
  • NA DE BEGELEIDING
    • Na de begeleiding wordt het kind naar huis gebracht door Hoppie Zorg en vind er dus altijd een overdracht plaats tussen begeleider en de ouder(s)/verzorger(s).
Telefoon
Contactpersoon
Jordi Höppener