ONS ZORGAANBOD
 • AANBOD
  • Hoppie Zorg biedt gespecialiseerde, individuele begeleiding. Deze vorm van begeleiding is op ieder moment van de dag inzetbaar. De vraag van het kind/(jong) volwassenen is leidend en aan de hand daarvan wordt er een passend, individueel begeleidingstraject gestart. Aan de hand van een zorgplan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. Alle partijen moeten zich prettig voelen bij dit zorgplan. Een ding staat vast: de ontwikkeling van het kind staat centraal! Om aan de leerdoelen van het kind te werken worden er actieve en uitdagende activiteiten aangeboden die door ouders/verzorgers en het kind worden aangedragen. De activiteiten worden uitgevoerd in een omgeving waar zo optimaal mogelijk aan het doel van het kind gewerkt kan worden. Plezier is hierin ook een belangrijk aspect.
 • VOORBEELDEN ACTIVITEITEN
  • -Zwemmen

   -Voetballen

   -Bowlen

   -Hutten bouwen (in de duinen of in het bos)

   -Speeltuin

   -Creatieve activiteiten

 • DOELEN
  • -Zelfredzaamheid vergroten.

   -Sociale vaardigheden ontwikkelen.

   -Verkeersveiligheid vergroten.

   -Nieuwe ervaringen opdoen met nieuwe activiteiten.

   -Nieuwe ervaringen opdoen in nieuwe omgevingen.

   -Vergroten deelname aan de maatschappij.

   -Emotie en agressie regulatie.

   -Verbeteren broer/zus interactie.

   -Vergroten zelfvertrouwen.

   -Ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden.

   -Leren plannen en structureren.

   -Uitstroom naar vrijetijdsbesteding en dagbesteding.

   -Instroom in werk.

Telefoon
Contactpersoon
Jordi Höppener